Đối tác miền Bắc – Xoài Chú Chín

Ở hai đầu nổi nhớ…. Dân miền Bắc một lần ăn trái cây miền Tây là ghiền là nhớ mãi. Tuy nhiên vấn đề về chất lượng vẫn được ưu tiên. Hà Nội nói riêng hay miền Bắc nói chung luôn đặt vấn đề về sức khỏe lên hàng đầu. Để giải được bài toán Ăn Ngon mà Khỏe, các cửa hàng thực phẩm sạch bắt tay vào hoạt động và lớn mạnh nơi đây.